• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

امیرچخماق نام میدانی در بافت تاریخی شهر یزد است که مجموعه ای از بناهای مختلف از جمله بازار، تکیه، مسجد، دو آب انبار و یک بقعه را در خود جای داده است و از آن به عنوان یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی و گردشگری یزد یاد می شود. هریک از بناهای مزبور دارای ویژگی هایی خاص هستند که بر ارزش آنها می افزاید.