• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

صبح امروز کارکنان مجموعه نمایشگاه های بین المللی استان یزد و نماینده اقوام و عشایر و اهل تسنن شرکت کننده در جشنواره اتحاد اقوام و دومین نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم یزد حضرت آیت الله ناصری با ایشان دیدار و گفت و گو نمودند.

اقوام لر، کرد، آذری، عشایر و هنرمندان مشارکت کننده در جشنواره وحدت اقوام و دومین نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی باشركت در نماز جمعه یزد به امامت حضرت آیت الله ناصری، وحدت، انسجام، اتحاد و يكپارچكى بين كليه اقوام و عشاير و ايلياتيها و مردم ایران بويژه وحدت شيعه وسنى را نشان دادند