• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی های شهرداری ها برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد و تنی چند از دستگاه های ذیربط در دفتر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد برگزار شد.