• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

جلسه کمیته آماده سازی زیرساخت های محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد برگزار شد.

این جلسه که در دفتر معاون امور عمرانی استانداری با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،مدیرکل امور اقتصادی استانداری و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت توزیع نیروی برق، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد برگزار شد درخصوص چگونگی پیشرفت کار و پیگیری رفع موانع و مشکلات و تسریع امور تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 در پایان جلسه اعضاء با حضور در محل پروژه از روند فعالیت های صورت گرفته بازدید به عمل آوردند.