• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

اولین دوره مسابقات طناب کشی جام رمضان با همکاری موسسه اقبال جامع و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد برگزار گردید.

این مسابقات به مدت 4 شب از تاریخ 19 خرداد ماه در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان یزد با حضور 17 تیم آقایان و 11 تیم بانوان برگزار گردید.

شایان ذکر است مسابقات آقایان و بانوان طی دو مرحله و هر کدام به مدت 2 روز برگزار و در پایان مسابقات به بازیکنان تیم اول یک دستگاه دوچرخه و تیم دوم کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهداء می گردد.