• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

شهر جهانی یزد میزبان اولین نمایشگاه پاکروها

سه شنبه 29 خرداد ماه محل نمایشگاههای بین المللی یزد شاهد افتتاح نخستین نمایشگاه هوای پاک (پاکروها) بود که در آن دوچرخه ها، موتور سیکلت ها و وسایل نقلیه هیبریدی به نمایش گذاشته شدند.

این نمایشگاه با هدف فرهنگ سازی دوچرخه سواری و عدم استفاده از خودرو های تک سرنشین، سالم سازی وسایل نقلیه شهری و غیره از 29 خرداد ماه به مدت چهار روز با حضور شرکت ها و تولید کنندگانی از یزد، تهران و اصفهان برگزار شد.

در ادامه ضمن ارادئه برنامه های فرهنگی و جنبی، کارگاه آموزشی دوچرخه سواری، مسابقه دوچرخه سواری و نقاشی کودکان و غیره به اجرا درآمد.

 نمایشگاه دوچرخه، موتور سیکلت و وسایل نقلیه هیبریدی پس از 4 روز بازدید علاقه مندان شب گذشته به کار خود پایان داد.