• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

نشست انجمن صنفی کارفرمایی برگزار کنندگان نمایشگاه های تخصصی و بین المللی استان یزد برگزار شد.

نشست روز گذشته با حضور معاون بازرگانی داخلی و توسعه تجارت صنعت، معدن وتجارت استان، نماینده استانداری در امور نمایشگاه ها، هیئت رئیسه و تمامی اعضا و برگزار کنندگان نمایشگاههای استان در محل دائمی نمایشگاههای استان برگزار شد.

در این نشست در خصوص تعامل هرچه بیشتر انجمن صنفی برگزار کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت نمایشگاههای بین المللی یزد، عضویت نماینده انجمن در جلسات کمیته اجرایی نمایشگاههای استان، هماهنگی و نظارت انجمن در صدور مجوز های سطح شهر و ساماندهی نمایشگاههای مربوطه و بازدید کارگروه ویژه انجمن از نمایشگاههای استان های دیگر و بررسی نواقص بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه  آقای بوستانی مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی یزد و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی برگزار کنندگان توضیحاتی را در ارتباط با تشکیل انجمن صنفی ارائه نمود و اظهار داشت محور اصلی فعالیت انجمن شکل گیری افراد فعال در زمینه برگزاری نمایشگاه، جلوگیری از برپایی نمایشگاههای بی کیفیت و غیر استاندارد در سطح شهر و ساماندهی و اجرا نمایشگاههای شهرستان ها از برنامه های ینده انجمن صنفی کارفرمایی نمایشگاهها می باشد می باشدکه انشاالله کلیه نمایشگاهها با کیفیت بسیار عالی  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار می گردد.