• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

شرکت عشایر و اقوام مشارکت کننده در جشنواره وحدت اقوام و دومین نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی در نمازجمعه یزد.

اقوام لر، کرد، آذری، عشایر و هنرمندان مشارکت کننده در جشنواره وحدت اقوام و دومین نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی باشركت در نماز جمعه یزد به امامت حضرت آیت الله ناصری، وحدت، انسجام، اتحاد و يكپارچكى بين كليه اقوام و عشاير و ايلياتيها و مردم ایران بويژه وحدت شيعه وسنى را نشان دادند

واعلام نمودند كه هيچى قدرتى نميتواند خدشه و ضربه ای به اتحاد مردم و انقلاب اسلامی وارد كند.

پس از پایان نماز آقای بوستانی مدیر عامل محترم شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی یزد و تنی چند از اقوام به نمایندگی از مجموعه نمایشگاه های بین المللی یزد و مشارکت کنندگان نمایشگاه اقوام و عشایر ایرانی با آیت الله ناصری دیدار و گفت و گو نمودند.