• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

توقف فعالیت های نمایشگاهی تا پایان تیرماه

در پی اوج گیری بیماری کرونا و شیوع مجدد آن در سطح استان یزد و با تصویب کمیته تطبیق ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا برگزاری نمایشگاه و کلیه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دارای تجمع  تا پایان تیرماه سالجاری متوقف گردیده و درصورت اعلام وضعیت جدید، مجددا پیرامون آن تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.