• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

جلسه بررسی و تصمیم گیری پیرامون زیرساخت های ارتباطی شهرک نمایشگاه های بین المللی استان

جلسه بررسی، تجهیز و تصمیم گیری پیرامون زیرساخت های ارتباطی شهرک نمایشگاههای بین المللی استان با حضور جناب آقای زارع مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان و جناب آقای بوستانی مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان در محل شرکت مخابرات استان یزد برگزار گردید....

در این جلسه آقای زارع مدیرعامل شرکت مخابرات از حضور و تعامل متقابل مدیرعامل محترم نمایشگاه بین المللی جناب آقای بوستانی مبنی بر مساعدت و همکاری در تجهیز زیرساخت های ارتباطی شهرک نمایشگاه های بین المللی ابراز خرسندی نمودند و اظهار داشتند از مهمترین برنامه های شرکت مخابرات اجرای ارتباطات زیرساختی برای شهرک ها و نواحی صنعتی استان می باشد.

در ادامه آقای بوستانی ضمن تشکر از مساعدت و همکاری شرکت مخابرات افزودند با توجه به اینکه شرکت مخابرات در راستای زیرساختهای مخابراتی پروژه های صنعتی زیادری را در استان به اجرا درآورده است از این رو امیدواریم تجهیز زیرساخت های شهرک نمایشگاه های بین المللی که از بزرگترین پروژه های صنعتی استان با همکاری شرکت مخابرات به ثمر برسد.