• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

بازدید استاندار و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از نمایشگاه صنعت، معدن و ماشین آلات استان یزد.

"محمدعلی طالبی" استاندار محترم و معزز یزد به همراه "محمدرضا علمدار یزدی" ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان در سومین شب از...

برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت، معدن و ماشین آلات و اولین نمایشگاه نیازمندی ها و توانمندی های نهضت ساخت داخل، ضمن بازدید از محصولات عرضه شده و دستاورد های شرکت ها به گفتگو با صنعت گران و مشارکت کنندگان پرداختند.