• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

بازدید مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد از پیشرفت کار سایت دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد

روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری به همراه تنی چند از مدیران و معاونین سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نیز نماینده اداره راه و شهرسازی و ... از محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد بازدید نمودند.

 در این بازدید که با هماهنگی دفتر مدیرکل امور اقتصادی استانداری انجام شد مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ضمن ارائه گزارش از چگونگی روند پیشرفت کار سایت دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد بازدید چندین ساعته بعمل آمد.