• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

بازدید مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد از پیشرفت کار سایت دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد

روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری به همراه تنی چند از مدیران و معاونین سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نیز نماینده اداره راه و شهرسازی و ... از محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد بازدید نمودند.

 در این بازدید که با هماهنگی دفتر مدیرکل امور اقتصادی استانداری انجام شد مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ضمن ارائه گزارش از چگونگی روند پیشرفت کار سایت دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد بازدید چندین ساعته بعمل آمد.

متن تستی برای درباره ما ........

ما را دنبال کنید