• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

این جلسه که در دفتر معاون امور عمرانی استانداری با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،مدیرکل امور اقتصادی استانداری و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت توزیع نیروی برق، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد برگزار شد درخصوص چگونگی پیشرفت کار و پیگیری رفع موانع و مشکلات و تسریع امور تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

این مسابقات به مدت 4 شب از تاریخ 19 خرداد ماه در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان یزد با حضور 17 تیم آقایان و 11 تیم بانوان برگزار گردید.

این جلسه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد و تنی چند از دستگاه های ذیربط در دفتر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد برگزار شد.