• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

این جلسه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد و تنی چند از دستگاه های ذیربط در دفتر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد برگزار شد.

 

روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری به همراه تنی چند از مدیران و معاونین سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نیز نماینده اداره راه و شهرسازی و ... از محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد بازدید نمودند.

جلسه هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی منطقه یزد صبح روز 1 خرداد با حضور همه اعضا در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار بر روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم های لازم اتخاذ گردید.