• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

این جلسه که در دفتر معاون امور عمرانی استانداری با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،مدیرکل امور اقتصادی استانداری و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت توزیع نیروی برق، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد برگزار شد درخصوص چگونگی پیشرفت کار و پیگیری رفع موانع و مشکلات و تسریع امور تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی منطقه یزد صبح روز 1 خرداد با حضور همه اعضا در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار بر روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم های لازم اتخاذ گردید.

این جلسه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان یزد و تنی چند از دستگاه های ذیربط در دفتر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد برگزار شد.

 

روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری به همراه تنی چند از مدیران و معاونین سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نیز نماینده اداره راه و شهرسازی و ... از محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد بازدید نمودند.