تلفن 03533690000
فکس 03533699999
وبسایت https://yazdfair.com
پست الکترونیک info@yazdfair.com
آدرس یزد-بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(جاده کنارگذر)،جنب تقاطع یزد-کرمان -شیراز
کد پستی 8914145152