برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در یزد

نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سوغات با حضور بیش از 400 غرفه در شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار می شود.

نمایشگاه از نگاه آمار

68

رویداد

5,378

غرفه دار

1,432,081

بازدید کننده

205,675

متراژ نمایشگاه

گالری تصاویر

گالری ویدئو