برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در یزد

دهمین نمایشگاه گل و گیاه، نهال، گیاهان زینتی، ادوات باغبانی، سم،کود و بذر از 26 فروردین مهرماه به مدت 6 روز در شهرک نمایشگاه بین المللی یزد برگزار می گردد.

نمایشگاه از نگاه آمار

65

رویداد

4,782

غرفه دار

1,324,877

بازدید کننده

193,639

متراژ نمایشگاه

گالری تصاویر

گالری ویدئو