هفتمین نمایشگاه معدن، فولاد، صنعت (زنجیره تأمین، ماشین آلات و تجهیزات وابسته)

یادآوری نمایشگاه آینده بازدید مجازی